Οι ώρες παροχής συμβουλευτικού έργου των παρακάτω διδασκόντων είναι οι εξής:

Διδάσκων Ημέρα Ώρα Κτίριο
Κακλίδης Νικόλαος Πέμπτη 09.00-11.00 Αργυροκάστρου
Καλημέρη Κρυσταλλία Πέμπτη 11.00-13.00 Αργυροκάστρου
Μανώλης Ευάγγελος Τετάρτη &
Πέμπτη
17.00-18.00 &
10.00-11.00
Πολυτεχνικής &
Αργυροκάστρου