Αγαπητοί φοιτητές

Από την Τρίτη 14-05-19 έως την Κυριακή 26-05-19 θα είναι εφικτή η ηλεκτρονική αξιολόγηση του διδακτικού έργου των διδασκόντων του Πανεπιστημίου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των σπουδών σας καλείστε να συμμετάσχετε στη διαδικασία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης.

Διαβάστε την επιστολή της Προέδρου της ΜΟ.ΔΙ.Π. Καθηγήτριας Ελένης Τσακιρίδου: