Σήμερα Τετάρτη 08-05-19 αναβάλλεται η διδασκαλία του μαθήματος “Μονάδες επεξεργασίας Νερού Ύδρευσης”. Για την αναπλήρωσή του θα ενημερωθείτε από το διδάσκοντα.

Από τη Γραμματεία