Αγαπητοί φοιτητές

Παρατίθεται ο πίνακας των φοιτητών του Τμήματος που αιτήθηκαν την παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών των “Χημικών Μηχανικών”. Παρακαλείστε όσοι από εσάς έχετε καταθέσει αίτηση αλλαγής μέχρι 31-07-19, να ελέγξετε βάσει του ΑΕΜ σας εάν συμπεριλαμβάνεται η αίτησή σας στον παρακάτω πίνακα. Εάν έχετε καταθέσει αίτηση και δεν υπάρχει το ΑΕΜ σας στον συνημμένο πίνακα παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με τη Γραμματεία. (τηλέφωνα επικοινωνίας 2461056606, 2461056654)

Πίνακας: