Σας ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία θα παραμείνει κλειστή στις 10/9/2019, 9:00π.μ. – 14:00μ.μ. λόγω εκπαίδευσης των υπαλλήλων στο σύστημα της Cardisoft.