Αγαπητοί φοιτητές. Η διδασκαλία των μαθημάτων: Θερμοδυναμική,Μηχανισμοί και Έλεγχος Ρύπανσης Υδάτων. Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Περιβαλλοντικών Συστημάτων Ιi (Σχεδιασμός Χημικών Εγκαταστάσεων ΙΙ), Διαχείριση Αγροβιομηχανικών -(ειδικών) Αποβλήτων, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Υγιεινή και Ασφάλεια, Περιβαλλοντική Διαχείριση, Προχωρημένος προγραμματισμός για Μηχανικούς θα αρχίσει από τις 14 Οκτωβρίου 2019. Για οποιαδήποτε αλλαγή θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση

Παρακαλείστε να ελέγχετε συχνά τον δικτυακό τόπο του τμήματος