Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα για την πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι (άρθρο 29 παρ. 7 του Ν. 4009/2011)
  • Διδάσκοντες στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2022».
  • Διδάσκοντες του Π.Δ. 407/80

Για τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων, στους πίνακες αναγράφονται τα αρχικά των επώνυμο και του ονόματος των επιλεχθέντων.

Δείτε σχετικό: