Αγαπητοί φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος,

σας ενημερώνουμε ότι, μόνο τα μαθήματα που χρωστάτε και περιέχονται στο παρακάτω αρχείο, θα τα δείτε με τον τίτλο που αναφέρεται στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών.

Επίσης, το μάθημα του 7ου εξαμήνου “Εξυγίανση και αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων” μετονομάστηκε σε “Τεχνολογίες εξυγίανσης εδαφών και Υπόγειων Υδάτων”.

σχετικό αρχείο: