Αγαπητοί φοιτητές,

ανακοινώνουμε το πρόγραμμα διδασκαλίας του χειμερινού εξαμήνου 2019-2020. Τα μαθήματα ξεκινούν τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019. Παρακαλούμε να ελέγχετε τις νεότερες ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος διότι είναι πιθανό να υπάρξουν αλλαγές.


Αναφορικά με τις αίθουσες διδασκαλίας:


Οι αίθουσες Α1,Α2,Α3,Α4 βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα κοίλα Κοζάνης (κτίριο ΤΕΑΝ)
Η αίθουσα 1306 βρίσκεται  στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα κοίλα Κοζάνης
Οι αίθουσες 1-4 (ΜΜ) βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην οδό Μπακόλα & Σιαλβέρα, Κοζάνη
Οι αίθουσες Αργ.1 και Αργ.2 βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην οδό Αργυροκάστρου.

Αναφορικά με τα μαθήματα:

Τα μαθήματα επιλογής (Ε) που εμφανίζονται στο 9ο εξάμηνο του προγράμματος μαθημάτων, εννοείται ότι μπορείτε να τα δηλώσετε/ παρακολουθήσετε και στο 7ο εξάμηνο.

Από τη Γραμματεία