Αγαπητοί φοιτητές, το μάθημα Εισαγωγή Η/Υ στις 19/12/2019 11:00 αναβάλλεται λόγω υποχρεώσεων του διδάσκοντα. Στο επόμενο προγραμματισμένο μάθημα θα μιλήσουμε για την αναπλήρωσή του.

Δρ. Βασίλης Ευαγγελόπουλος