Στο συνημμένο έγγραφο εμφανίζονται αποτελέσματα για τη σίτιση φοιτητών των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Χημικών Μηχανικών (μόνο για τους φοιτητές που συνεχίζουν στο Πρόγραμμα Σπουδών των Μηχανικών Περιβάλλοντος) της Πολυτεχνικής Σχολής για το εστιατόριο που βρίσκεται στην πόλη της Κοζάνης με ανάδοχο εταιρεία την ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Οι δικαιούχοι φοιτητές θα σιτίζονται δωρεάν με την επίδειξη της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας και μόνον στο εστιατόριο που βρίσκεται μέσα στην πόλη της Κοζάνης (Κωνσταντινουπόλεως 20) με ανάδοχο εταιρεία την ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ.

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση στην Γραμματεία του Τμήματός τους για επανεξέταση των στοιχείων τους μέσα σε δέκα εργάσιμες (10) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων (5-12-2019 έως και 19-12-2019).

Αποτελέσματα για σίτιση στην Κοζάνη

Στη συνάχεια παρατίθεται το έντυπο της αίτησης – ένστασης που θα συμπληρώσουν όσοι θέλους να υποβάλλουν ένσταση, την οποία θα καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήμα Χημικών Μηχανικών, στα Κοίλα Κοζάνης ή στο κτίριο της Πολυτεχνικής Σχολής (διεύθυνση: Μπακόλα και Σιαλβέρα), ώρες 11:00 – 13:00, από 09-12-2019 μέχρι και 19-12-2019.

Αίτηση-ένσταση