Στις 23/1/2020 (ημέρα Πέμπτη) θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση για το μάθημα “Περιβαλλοντική Διαχείριση”. Η αναπλήρωση θα γίνει στις 10.00-14.00 στην αίθουσα 2 του κτιρίου στην οδό Αργυροκάστρου