Αγαπητοί φοιτητές, συνημμένο μπορείτε να βρείτε το τροποποιημένο πρόγραμμα της εξεταστικής Φεβρουαρίου 2020. Η αλλαγή αφορά την  τοποθεσία ή την ώρα εξέτασης των μαθημάτων “Εισαγωγή στη Χημικη Μηχανική” και “Εξυγίανση και Αποκατάσταση Ρυπασμένων Χώρων”