Όσοι από τους φοιτητές έχουν δηλώσει να παρακολουθήσουν το μάθημα Χημικές Διεργασίες Ι, θα πρέπει να εγγραφούν στο e-class στην πλατφόρμα του συγκεκριμένου μαθήματος, η οποία έχει ήδη ανοιχτεί. Επίσης, στη συγκεκριμένη πλατφόρμα έχουν ήδη αναρτηθεί οι παρουσιάσεις για το εισαγωγικό μάθημα καθώς και για το πρώτο κεφάλαιο.

Με εκτίμηση, Δρ. Γεώργιος Μαρνέλλος