ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ H

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 24/02/2020

Οι φοιτητές όλων των ετών του Τμήματος θα πρέπει να προβούν σε ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων για το θερινό εξάμηνο (χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους) στη διεύθυνση https://students.uowm.gr

ΑΥΣΤΗΡΑ από 19-03-2020 έως 26-03-2020

Η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική σε κάθε εξάμηνο σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις.

https://enveng.uowm.gr/wp-content/uploads/2019/10/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91-%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D-%CE%9C%CE%97%CE%A7%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D-%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%92%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%9F%CE%A3-2019-2020-22-10.pdf

ΠΡΟΣΟΧΗ

Απαιτείται η προσοχή σας στη διαδικασία ΥΠΟΒΟΛΗΣ της αίτησης. Αν δεν πατηθεί η ΑΠΟΣΤΟΛΗ η δήλωση δεν είναι έγκυρη.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος