Όλοι οι αιτούντες για τη χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, σε περίπτωση που, μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, τους ζητηθούν επιπρόσθετα δικαιολογητικά, θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζουν στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος (μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) και την ηλεκτρονική αίτηση εκτυπωμένη.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις για τα ανά περίπτωση επιπρόσθετα δικαιολογητικά παρατίθενται στη συνέχεια σε σχετικούς συνδέσμους στην ενότητα «Φοιτητική Μέριμνα»-«Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα» στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος.

  1. Η σχετική εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπου περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και η διαδικασία.
  2. Έγγραφο του Τμήματος Ακαδημαϊκών Θεμάτων, όπου περιγράφεται η διαδικασία για τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που τυχόν θα αναζητηθούν.

Υπενθυμίζουμε ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://stegastiko.minedu.gov.gr από 04 Ιουνίου 2020 μέχρι και τις 06 Ιουλίου 2020.