Ανακοινώνεται η έναρξη υποβολής αιτήσεων από τους φοιτητές για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Επισυνάπτονται:

  1. Η σχετική εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπου περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και η διαδικασία.
  2. Έγγραφο του Τμήματος Ακαδημαϊκών Θεμάτων, όπου περιγράφεται η διαδικασία για τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που τυχόν θα αναζητηθούν.

Υπενθυμίζουμε ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://stegastiko.minedu.gov.gr από 04 Ιουνίου 2020 μέχρι και τις 06 Ιουλίου 2020.