Ανακοινώνεται η αλλαγή on-line εξετάσεων στα παρακάτω μαθήματα:

  • Το μάθημα της “Γεωδαισίας (τοπογραφία και GIS)” θα εξεταστεί στις 17-07-2020, 15:00 – 17:00 (αίθουσα zoom: chemeng 2).
  • Το μάθημα “Παράκτιας Μηχανικής” θα εξεταστεί στις 20-07-2020, 13:00 – 15:00 (αίθουσα zoom: chemeng 2).