Αγαπητοί φοιτητώες στο συννημένο αρχείο μπορείτε να βρείτε κάποιες διευκρινήσεις αναφορικά με την εξέταση συγκεκριμένων μαθημάτων

Προσοχή η ανακοίνωση αφορά ΜΟΝΟ όσους ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών Μηχανικών Περιβάλλοντος