Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Διεθνές Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών “Ποιοτικός έλεγχος Τροφίμων” παρατείνονται μέχρι και τις 29 Σεπτεμβρίου 2020.

Μπορείτε να δείτε την αρχική ανακοίνωση της προκήρυξης του ΠΜΣ: https://food-quality.uowm.gr