Αγαπητοί φοιτητές του προγράμματος σπουδών Μηχανικών Περιβάλλοντος
το μάθημα του Μηχανολογικού (Τεχνικού) Σχεδίου με διδάσκοντα τον κύριο Σαπίδη θα εξετασθεί ξανά για όσους ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών των ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ την παρασκευή 11/9/2020 στις 9-11 στην αίθουσα mech1 (μαζί με το μάθημα Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ των μηχανολόγων μηχανικών)

Προσοχή: Για την εξέταση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο eclass του μαθήματος ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΜΠ 104) – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΠ 104) καθώς η εγγραφή τους είναι απαραίτητο για την διεξαγωγή των εξετάσεων.. Περισσότερες πληροφορίες θα σας δοθούν μέσω μηνύματος στο e-class