Τα προγράμματα και οι οδηγίες για τις εξετάσεις καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο θα αναρτώνται σε αυτήν την ανακοίνωση και θα ανανεώνονται συνεχώς ώστε οι φοιτητές να έχουν συγκεντρωμένη όλη την πληροφορία σε μία σελίδα.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 118/20-08-2020 συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την τρέχουσα κατάσταση με τον  Covid-19 αποφάσισε όλα τα μαθήματα να εξεταστούν εξ αποστάσεως. Επίσης, στο πλαίσιο αυτό, δεν θα διατεθούν οι εγκαταστάσεις του Ιδρύματος για την διευκόλυνση των φοιτητών που δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις. Το πρόγραμμα της εξεταστικής θα τροποποιηθεί. Παρακαλούνται οι φοιτητές να ενημερώνονται διαρκώς μέσω της παρούσας ανακοίνωσης.

Απόφαση Συγκλήτου: Απόφαση Συγκλήτου

Πρόγραμμα εξετάσεων (εξ αποστάσεως):

(Παρακαλούμε να ελέγχετε συχνά καθώς ενδέχεται να υπάρχουν  μικρές αλλαγές)

Για τις αλλαγές στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο του τρέχοντος και του επόμενου ακαδημαϊκού έτους: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Οδηγίες προς διδάσκοντες για τις εξετάσεις εξ αποστάσεως: Κανονισμός εξ αποστάσεως εξετάσεων_Καθηγητές

Οδηγίες προς φοιτητές για τις εξετάσεις εξ αποστάσεως: Κανονισμός εξ αποστάσεως εξετάσεων_Φοιτητές

Οδηγίες για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις με φυσική κόλλα: Κανονισμός εξ αποστάσεως γραπτές εξετάσεις με φυσική κόλλα

Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (π.χ. δυσλεξία, μαθησιακές δυσκολίες) θα εξετάζονται με τον προσήκοντα τρόπο, κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο Καθηγητή.