Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος που θα παρακολουθήσουν το μάθημα Ενόργανη Χημική Ανάλυση(Εργαστήριο) να εισέλθουν στην ηλεκτρονική αίθουσα chemeng 2 (https://zoom.us/my/uowm.chemeng2) την Παρασκευή 16.10.2020 και ώρα 10:00 π.μ. για την διεξαγωγή του 1ουεργαστηριακού μαθήματος.