Για το μάθημα “Μηχανισμοί και Έλεγχος ρύπανσης υδάτων” θα πραγματοποιηθούν δύο (2) αναπληρώσεις για τα μαθήματα που χάθηκαν στις 13/10/2020 και στις 17/11/2020:
– την Πέμπτη 3/12/2020, ώρα 16.00-18.00, στην αίθουσα chemeng6

– την Πέμπτη 10/12/2020, ώρα 16.00-18.00, στην αίθουσα chemeng6 

Η διδάσκουσα 

Σταυρούλα Τσιτσιφλή