Οι περιβαλλοντικές συνθήκες (αιωρούμενα σωματίδια, μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα, πτητικοί υδρογονάνθρακες, πίεση, υγρασία και θερμοκρασία)  στον εσωτερικό χώρο του κτιρίου των Χημικών Μηχανικών (πρώην κτίριο ΤΕΑΝ) παρουσιάζονται σε πραγματικό χρόνο στην ιστοσελίδα http://envphy.airdms.gr/

Υπάρχει επίσης διαθέσιμη για κατέβασμα mobile εφαρμογή, που παρουσιάζει τα δεδομένα σε κινητά και tablet με λειτουργικό android.

Η τελευταία έκδοση της mobile εφαρμογής είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο: https://www.dropbox.com/s/rk8mtlxozv3f3wn/AirIn.apk?dl=0

Διαθέσιμη βοήθεια για την εφαρμογή στο σύνδεσμο: https://www.dropbox.com/s/pphy2jw97oqxelm/Indoor%20App%20Help.pdf?dl=0

Ο υπεύθυνος καθηγητής

Βασίλειος Ευαγγελόπουλος

Λέκτορας Τμήματος Χημικών Μηχανικών