Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για μια (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα για εκπόνηση διατριβής με τίτλο «Προσδιορισμός βιοδεικτών για την ταυτοποίηση και αναγνωρισιμότητα αίγειων γαλακτοκομικών προϊόντων ορεινών περιοχών» στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας παρατείνεται μέχρι τις 19-02-2021.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ