Ανακοινώνεται η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας με τίτλο “Σύγχρονες τεχνολογίες προστασίας των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση”, την Τετάρτη, 31-03-2021 και ώρα 15:45. Η παρουσίαση θα γίνει εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας ZOOM στην αίθουσα της Γραμματείας.