Ανακοινώνεται η προκήρυξη του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον” για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας:

  1. Χημικών Μηχανικών (Πολυτεχνική Σχολή)
  2. Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης (Σχολή Οικονομικών Επιστημών)
  3. Οικονομικών Επιστημών (Σχολή Οικονομικών Επιστημών)

οργανώνουν Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

(MSc of ENERGY INVESTMENTS AND ENVIRONMENT– M.Sc. EN.I.EN.)

ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Α) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

(Νοn – Renewable Energy Technologies)

Β) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

(Renewable Energy Technologies)

ΦΕΚ τ.Β’. 4678/19-12-2019

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα έχει ως κεντρικό στόχο την ολοκληρωμένη επιστημονική τεχνικο-οικονομική ανάλυση επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας με τη χρήση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον.

Το ΔΠΜΣ έχει εξασφαλίσει:

Διεθνείς συνεργασίες με τους φορείς:

  1. Πανεπιστήμιο Κύπρου
  2. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  3. Technion-Israel institute of Technology

Συμμετοχή των εργαστηρίων των Σχολών:

  1. Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Εργαστήριο Τεχνολογίας Υδρογονανθράκων,
Εργαστήριο Προηγμένων και Νανοσύνθετων Υλικών,
Εργαστήριο Εναλλακτικών Καυσίμων και Περιβαλλοντικής Κατάλυσης.
Εργαστήριο Εικονικής Πραγματικότητας- VR LAB.

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
«Κέντρου Δοκιμών Υλικών και Κατασκευών» με τη επωνυμία “CTMC” (Centre for Testing of Materials & Constructions)

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Eργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Έξυπνων Δικτύων – RES-Smart Grids Lab

  1. Σχολή Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Διαχείρισης Τεχνολογίας — MATER LAB

  1. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κέντρο Αριστείας CERIDES στις επιστήμες ρίσκου και αποφάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν παρακάτω την Προκήρυξη του ΔΠΜΣ, καθώς και φόρμα αίτησης συμμετοχής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΔΠΜΣ_ΕΝΙΕΝ 2021-2022

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ