Το μάθημα Χημικές Διεργασίες Ι της Δευτέρας 17.05.2021 (15:00-18:00) αναβάλεται λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων του διδάσκοντα και η αναπλήρωσή του θα πραγματοποιηθεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες των μαθημάτων μετά από συνεννόηση.