Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση όλων των φοιτητών το υπ’ αριθμ. 28241/Ζ1/25-05-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά απονομή βραβείων έρευνας στον τομέα της αναπηρίας και αποκατάστασης από το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας.

Βραβεία έρευνας από το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας