Παρακαλούμε βρείτε συνημμένα πρόσκληση για συμμετοχή στο τελικό διαδικτυακό συνέδριο του έργου LIFE Natura Themis [LIFE14 GIE/GR/000026] το οποίο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (τηλεδιάσκεψη), την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021 και ώρες 17:00-21:00.

Για την καλύτερη οργάνωση και ασφάλεια της τηλεδιάσκεψης, παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχή σας στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIQWviCaScGj8Kulz3j5errViyJoG9OjuNTrtA16t_Vf4Hgw/viewform

Παρακαλούμε οι απαντήσεις σας να αποτανθούν στην κα Χριστοδουλοπούλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: stavroula.chr@nhmc.uoc.gr ή themis@nhmc.uoc.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ