Ανακοινώνεται η προκήρυξη του Διεθνούς Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων” για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

ΔΠΜΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2021-2022

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την παρακάτω αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Λεπτομέρειες για το ΔΔΠΜΣ “Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων” στο ΦΕΚ ίδρυσής και στο ΦΕΚ του Κανονισμού Λειτουργίας του:

ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΔΠΜΣ ‘ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ’

ΦΕΚ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ