Η επόμενη ορκωμοσία των απόφοιτων Μηχανικών Περιβάλλοντος θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη.

Οι φοιτητές που θέλουν να ορκιστούν πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους (παρουσίαση διπλωματικής εργασίας, αποστολή της εργασίας στη Γραμματεία κ.λπ.) μέχρι τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και να αποστείλουν συμπληρωμένη την αίτηση για ορκωμοσία (επισυνάπτεται στη συνέχεια).

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΧΜ

Στην παρακάτω απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας υπάρχουν οι οδηγίες για την έκδοση των παπύρων.

ΠΑΠΥΡΟΙ ΠΕ