Ανακοινώνεται το πρόγραμμα της εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Παρακαλούνται όλοι συμμετέχοντες να ελέγχουν συχνά την ανακοίνωση αυτή για τυχόν αλλαγές.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν αποκλειστικά εξ αποστάσεως. Παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες στις εξετάσεις να ενημερωθούν για τους κανονισμούς διεξαγωγής εξετάσεων εξ αποστάσεως που εκδόθηκαν από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Κανονισμός εξ αποστάσεως εξετάσεων_Καθηγητές

Κανονισμός εξ αποστάσεως εξετάσεων_Φοιτητές

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να δημιουργήσει εξεταστικό κέντρο στο κτίριο της Πολυτεχνικής Σχολής (διεύθυνση: Μπακόλα και Σιαλβέρα, Κοζάνη) για όλους τους φοιτητές του ιδρύματος που δεν διαθέτουν τον απαραίτητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να διαβάσουν την παρακάτω ανακοίνωση και να αποστείλουν ηλεκτρονικά την συνημμένη υπεύθυνη δήλωση στο Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων (tacadthem@uowm.gr) μέχρι τις 02-06-2021 και ώρα 24:00.

Ανακοίνωση

Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής

Χειρόγραφη δήλωση αρνητικού test

Επίσης, ανακοινώνεται η δωρεάν διανομή αυτοδιαγνωστικού ελέγχου σε κατόχους Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ηλικίας από δεκαοκτώ (18) μέχρι τριάντα (30) ετών.

ΦΕΚ τ.Β’ 2237_30-05-2021 Self Test 18-3