Ανακοίνωση προς τους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες για υποβολή αιτήσεων και  δικαιολογητικών για τη δωρεάν στέγαση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Έναρξη αιτήσεων:  Παρασκευή  18 Ιουνίου  
Λήξη αιτήσεων: Παρασκευή 27 Αυγούστου2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗ 2021-2022

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΤΙΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΟΡΙΑΣ 2020