Με απόφαση του Διευθυντή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον», που συνδιοργανώνουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας:

  1. Χημικών Μηχανικών (Πολυτεχνική Σχολή), 2. Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης (Σχολή Οικονομικών Επιστημών) και 3. Οικονομικών Επιστημών (Σχολή Οικονομικών Επιστημών),

παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφιότητας μέχρι 25/08/2021, για την κάλυψη σαράντα (40) θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν την αίτηση τους, επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά τους:

α) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στο enien@uowm.gr. Η αίτηση θα φέρει οπωσδήποτε υπογραφή και οι φωτοτυπίες θα είναι καθαρές και ευανάγνωστες.

β) με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier, στην παρακάτω διεύθυνση:ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΓραμματεία Τμήματος Χημικών ΜηχανικώνΜπακόλα και Σιαλβέρα, τ.κ. 501.32 ΚοζάνηΤηλ. 24610-56654 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται:

  • Στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, τηλ.: 24610-68038 & 6970-379495 και email enien@uowm.gr
  • Στο Διευθυντή του ΔΠΜΣ (Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Τσανακτσίδη), τηλ. 6944-836841