Επισυνάπτεται το έγγραφο της ιταλικής κυβέρνησης που αφορά την απονομή υποτροφίας σε ξένους φοιτητές καθώς και σε Ιταλούς φοιτητές με μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό, για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022.

Υποτροφία Ιταλικής Κυβέρνησης_2021-2022