Την Τετάρτη, 29-09-2021 και ώρα 17:30 θα γίνει ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τα μαθήματα “ΜΠ104 ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ” & “ΜΠ306 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι” από τον διδάσκοντα των μαθημάτων αυτών.

Η συνάντηση – ενημέρωση θα γίνει διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ZOOM, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://zoom.us/my/uowm.chemeng8

Την ενημέρωση μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι οι φοιτητές.