Επισυνάπτεται το τροποποιημένο ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2021-2022.

Τα μαθήματα των Μηχανικών Περιβάλλοντος θα ξεκινήσουν στις 12-10-2021, επειδή στις 11 Οκτωβρίου είναι αργία (επέτειος απελευθέρωσης της Κοζάνης).

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ_27.09.2021