Ανακοινώνεται ότι ώρες διδασκαλίας των εργαστηρίων του μαθήματος “ΜΠ104 ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ” του Α’ εξαμήνου θα διεξάγονται πλέον ως εξής:

Α’ Τμήμα: Δευτέρα, 13:00 – 15:00

Β’ Τμήμα: Δευτέρα, 15:00 – 17:00