Επισυνάπτεται το από 20-10-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το ΦΕΚ τ. Β’ (4801/18-10-2021) (υπ’ αριθμ. 129480/Ζ1/2021 υπουργική απόφαση) που αφορά στη ρύθμιση θεμάτων σε φοιτητές που επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από την 1η Μαΐου 2021 έως και τη 2α Σεπτεμβρίου 2021, στις περιοχές, όπως αναφέρονται στο άρθρο 1.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας υπουργικής απόφασης δίνεται η δυνατότητα μετεγγραφής στους δικαιούχους φοιτητές των πυρόπληκτων περιοχών.

Μετεγγραφές πυρόπληκτων