Επισυνάπτεται το υπ’ αριθμ 390/1-10-2021 έγγραφο της Εστίας Ναυτικών που αφορά στη χορήγηση χρηματικών βραβείων στα παιδιά των εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών που φοίτησαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της χώρας το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Υποτροφίες_ΕΣΤΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ