Ανακοινώνεται προς ενημέρωσή όλων των φοιτητών το υπ’ αριθμ. 864/24-01-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, που αφορά στην Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων στο πλαίσιο της πράξης “Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020”.

Επισημαίνεται ότι μέχρι τις 18.02.2022, ώρα: 15.00 θα πρέπει οι υποψήφιοι να υποβάλουν οριστικά την αίτηση τους στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα του ΙΚΥ.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://share.uowm.gr/download/5532c3a8af66db77fb65593c786116033496.html θα βρείτε τα συνημμένα αρχεία.