Ανακοινώνεται η διοργάνωση μιας δράσης από τη Δομή Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) Κοζάνης και συγκεκριμένα για τη διοργάνωση μιας σταθερής θεραπευτικής ομάδας που θα λειτουργήσει από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο. Η πρώτη συνάντηση της ομάδας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17/2/2022 στις 3μμ με 5μμ. Τόπος συνάντησης είναι το κτίριο της παλιάς Πρυτάνειας στο πάρκο του Αγίου Δημητρίου, στον 1ο όροφο. Η ομάδα απευθύνεται σε φοιτητές/τριες των τμημάτων που Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που εδράζονται στην Κοζάνη και οι οποίοι/ες βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.