Παρακαλούνται οι φοιτητές να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες για την ανάθεση, εκπόνηση και παρουσίαση των διπλωματικών τους εργασιών.

Στη συνέχεια επισυνάπτονται και τα πρότυπα έντυπα που αναφέρονται στις οδηγίες. Οι παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών θα γίνονται στο τέλος των εξεταστικών περιόδων, σε ημερομηνίες που θα ανακοινώνονται εγκαίρως. Οι επόμενες παρουσιάσεις θα γίνουν την εβδομάδα από 21 μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2022. Η αποστολή στη Γραμματεία της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕ θα γίνει μέχρι τις 18-02-2022.

01.ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

02. ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΔΕ

05. BΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕ

06. ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΕ

07. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ