Την εβδομάδα από Δευτέρα 28/02/2022 έως και Πέμπτη 03/03/2022, θα πραγματοποιηθούν καθημερινά οι δια ζώσης πειραματικές ασκήσεις του μαθήματος ΜΠ209 Αναλυτική Χημεία, στο Εργαστήριο Αναλυτικής και Ανόργανης Χημείας (Κοίλα Κοζάνης), για τους υπόλοιπους φοιτητές προηγούμενων ετών που είχαν παρακολουθήσει το εργαστηριακό μέρος διαδικτυακά.

Λεπτομέρειες για τον τρόπο πραγματοποίησης (ώρες, ημέρες και ομάδες) έχουν αναρτηθεί σε αναλυτική ανακοίνωση στο e-class του μαθήματος.