Η ASPiRE αναζητεί νέα μέλη, τόσο από την Πολυτεχνική, όσο κι από κάθε άλλη σχολή συναφούς, με την ομάδα, αντικειμένου. Αν, λοιπόν, σας ενδιαφέρει η αεροδιαστημική και θέλετε να μάθετε να λειτουργείτε στα πλαίσια μίας οργανωμένης ομάδας με στόχο την κατάκτηση νέων γνώσεων, σας προτρέπουμε να εγγραφείτε.

Θα θέλαμε να σημειωθεί ότι δεν απαιτείται καμία προηγούμενη γνώση περί αεροδιαστημικής, παρά μόνο ενδιαφέρον για το αντικείμενο. Τα project στα οποία αποσκοπεί να συμμετάσχει η ομάδα σχετίζονται με τα αντικείμενα σπουδών όλων των τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής αλλά και αρκετών τμημάτων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής Καλών Τεχνών και της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, οπότε η συγκεκριμένη πρόσκληση απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές των σχολών αυτών, ανεξαρτήτως πόλεως σπουδών.

Τις διαθέσιμες θέσεις, περαιτέρω πληροφορίες για κάθε μία από αυτές, αλλά και τη φόρμα αίτησης, μπορείτε να βρείτε στο aspire.uowm.gr/apply.