Ανακοινώνονται για ενημέρωση όλων των φοιτητών το υπ’ αριθμ. 11120/Ζ1/02-02-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορά στην χορήγηση υποτροφιών από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://share.uowm.gr/download/1176304535534f4bb0f63ae43f13d6c091bb.html θα βρείτε το συνημμένο αρχείο.