Ανακοινώνεται για ενημέρωση όλων των φοιτητών η επιστολή και το χρονοδιάγραμμα για τον φοιτητικό διαγωνισμό για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη του CSR Hellas « Νίκος Αναλυτής».