Αναβάλλεται η διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων για την εβδομάδα αυτή. Η αναπλήρωσή τους θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν εγκαίρως.

ΜΠ803 Μονάδες Επεξεργασίας Νερού Ύδρευσης

ΜΠΕ02 Ειδικά Θέματα Περιβαλλοντικής Μηχανικής

ΜΠ707 Ανάλυση Κύκλου Ζωής Περιβαλλοντικών Συστημάτων

ΜΠ606 Ήπιες και Νέες Μορφές Ενέργειας

ΜΠ305 Αρχές Βιολογίας και Βιοχημείας (Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα δηλώσουν το μάθημα, να ζητήσουν την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική τάξη)